Konkurrenceregler

Tilmeldte restauranter mødes 2 på den først udtrukne restaurant i lodtrækningen.
Én af restauranterne går videre i konkurrencen efter dommervotering.
Tilsidst mødes 2 i finalen.

LODTRÆKNING til indledende runde fremgår af hjemmesiden.
Der er offentlig adgang til at overvære lodtrækningen.

1) den først udtrukne vælger hjemme eller ude bane til den fælles performance.

2) der aftales indbyrdes ”samme set up” for dysten indenfor råvareøkonomi / antal vine/økonomi.

Der konkurreres i følgende 5 kategorier:

1. Snacks/appetizers, brød og smør
2. Sø, hav og grønt (alternativt kaldet FORRET)
3. Mark, have, skov, luften (alternativt kaldet HOVEDRET)
4. Ost/Dessert. Kan mixes, men kan også serveres som ren ost eller dessert.
5. Betjening servicering v dommerbordet

Gæstepris for indledende matcher samt semifinaler fastsættes alene af de medvirkende restauranter, indtægt deles 50/50 mellem dem.

DOMMERAFGØRELSE

Dommerne kan hver give fra 1 til 5 points i flg kategorier:

A. Visualitet
B. Smag
C. Kreativitet
D. Vin/Mad match.
E. Betjening/servicering v dommerbordet
F. Vinder går videre til næste runde.

Vindere af indledende runder, der afholdes i perioden november 2018 –feb. 2019 mødes i 4 kvartfinaler (marts/april 2019).

Semifinaler afholdes over 2 arrangementer marts/april 2019.

FINALEN AFHOLDES PÅ NEUTRAL RESTAURANT ultimo april/medio maj 2019.

NB. Opdaterede beslutninger for dysterne 2019.

Deltagende restauranter fandt, at det ville være hensigtsmæssigt med en i forvejen fastlagt datoplan for afholdelse af alle dyster.

De foretrukne ugedage for dyserne er onsdage eller torsdage ( måske i visse tilfælde tirsdag anvendelig)

Tidsplanen for indledende rundes afvikling er udvidet med 14 dage, således at indledende runde er afsluttet senest ultimo februar 2019.

Det blev drøftet om ikke gæsteprisen pr arrangement kunne fastfryses. Man mente at det kunne lette markedsføringen og forslag af billetter,

Det blev besluttet at forstærke at det samme setup for afviklingen af dysterne de 2 restauranter imellem fik større gennemslagskraft.

Finale prisen afventer beslutning fra de 2 finalister.

Finalen afvikles på neutral grund.

Mht dommer håndtering følges regelsættet og der var tilslutning til, at dommerbordet i denne sæson gav en kort orientering omkring punktet Mad&Vin match efter den enkelte dyst / resultat var offentliggjort.

Herved blev publikum og restaurant mere delagtiggjort i dystens elementer og hvad dommerne havde vægtet.

 

Praktik omkring økonomi:

Tilmelding ledsages af indbetaling af kr 500,00 ex moms til administrators produktion af indledende materialer, logo, Website, sponsorsøgning etc.

Ved hvert arrangement stilles 3 pladser eller alternativt *) værdien af 3 pladser pr restaurant til arrangørdisposition. Til sikring for omkostningsdækning af administration o a omk, til dommeromk, rejse/logi, hædersdiplomer i ramme til alle kategorivindere og finalister og præmieandele etc.

Finale: samme formel dog stilles pladser til rådighed for presse/media.

Der udstedes diplomer og diplom også til hele konkurrenceforløbets bedste snacks/appetizers, forret, hovedret, ost/sødt og Bedst Vin/Mad match.

*)Da ingen indledningsvis kender kommende eventpriser for de enkelte dyster, er ordlyden alternativ i stedet for beløb: Værdi svarende til 3 gæstepladser pr deltagende restaurant i hele forløbets events.

Uvildigt dommerpanel (Den danske Spiseguide ansvar) udpeger vinderne med efterfølgende åben intern formidling af resultat.

Dommerbordets deltagelse debiteres ikke. Det drejer sig om max 3 dommere pr dyst.

Præmier:

Vinderen får kr 25.000 og den anden finalist kr 15.000,00.

FINALEN AFHOLDES PÅ NEUTRAL RESTAURANT medio april/medio maj 2019.